حضور گسترده دانش آموزان کاشمری در راهپیمایی 13 آبان | ترشیز خوان