رزمایش شهری موتور سواران قانونمند در کاشمر برگزار شد | ترشیز خوان