زنگ انقلاب در مدارس ترشیز بزرگ به صدا درآمد/عکس | ترشیز خوان