زنگ گلبانگ انقلاب اسلامی در کاشمر نواخته شد | ترشیز خوان