مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح در کاشمر برگزار شد | ترشیز خوان