مزار شهدای کاشمر در پنجمین روز از هفته دولت گل‌ افشانی شد | ترشیز خوان