همایش اقتدار بسیج در کاشمر برگزار شد+عکس | ترشیز خوان