پنج شنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۲
آموزش عالی
ثبت اولین اختراع به نام مرکز آموزش عالی کاشمر 10 نوامبر 2020

ثبت اولین اختراع به نام مرکز آموزش عالی کاشمر

مدیر مرکز نوآوری و شتابدهی ترشیز گفت: با اختراع دستگاه پوست‌گیرکینوا اولین اختراع به نام مرکز آموزش عالی کاشمر ثبت شد.

شوری آب‌های زیر زمینی دشت کاشمر دو برابر شده است 27 اکتبر 2020
عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی:

شوری آب‌های زیر زمینی دشت کاشمر دو برابر شده است

عضو شورای پژوهش و فناوری اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان رضوی گفت: در کمتر از دو دهه اخیر متوسط شوری آب‎های زیرزمینی در مناطق شرقی دشت کاشمر دو برابر شده است.