سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
آِّاری
جایی که صنعتگران به نجات محیط زیست همت کردند 26 آوریل 2022

جایی که صنعتگران به نجات محیط زیست همت کردند

بخشی از زمینی که برای احداث کارخانجات در شهرک صنعتی خرم آباد اختصاص یافته بود، دارای تعدادی درخت چند ده ساله بلوط بود، با اینکه در این زمین از لحاظ قانونی، الزامی بر حفظ درختان بلوط نبود اما صنعتگران وظیفه ی انسانی خود را در قبال طبیعت ایفا کردند.