جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱
اخلاق
 تبیین اساس کار ما است 04 دسامبر 2022
مقام معظم رهبری:

 تبیین اساس کار ما است

مقام معظم رهبری می فرمایند: " تبیین اساس کار ما است. ما با ذهنها مواجهیم، با دلها مواجهیم؛ باید دلها قانع بشود. اگر دلها قانع نشد، بدنها به راه نمی‌افتد، جسمها به‌کار نمی‌افتد؛ این فرقِ بین تفکّر اسلامی و تفکّرات غیر اسلامی است."

در آرزوی مرجعیت رسانه‌ای 21 اکتبر 2020
یادداشت/ عباس محمدیان

در آرزوی مرجعیت رسانه‌ای

ضرورت است که نظام رسانه ای ما، متناسب با فضای تازه و ظرفیت های جدید و بر اساس حرفه‌ای‌گری، صداقت تخصصی، اخلاق رسانه‌ای و پاکیزه زبانی نوسازی شود و با گستره دامن همراهی، به مرجعیت رسانه‌ای رسید.