سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
اعتماد
دانستن یا توهم دانستن، مسئله این است 25 جولای 2022
یادداشت/ علی خرسند جلالی

دانستن یا توهم دانستن، مسئله این است

بمباران خبری روزانه، جامعهِ ما هر شبانه روز ، مورد هدف بمباران خبری انواع شبکه ها هستند. اطلاعات سطحی از دنیای بی کران سیاست که فرد را وارد توهم آگاهی می کند.