دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
انتصاب،
برای انتصابات، پرسنل شهرداری در اولویت قرارگیرند 13 ژوئن 2022

برای انتصابات، پرسنل شهرداری در اولویت قرارگیرند

عضو شورای شهر تهران با به انتصاب مدیران شهری خارج از دایره پرسنل شهرداری، بر لزوم اولویت قرار گرفتن پرسنل شهرداری تهران برای انتصابات تاکید کرد.