جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱
ایجاد
بیش از ۶۰۰۰نفر در زمینه تولید قالی در کاشمر فعالیت دارند/ باید صنایع پایین دستی فرش در شهرستان ایجاد شود 13 آوریل 2022

بیش از ۶۰۰۰نفر در زمینه تولید قالی در کاشمر فعالیت دارند/ باید صنایع پایین دستی فرش در شهرستان ایجاد شود

فرماندار کاشمر گفت: بیش از 6000نفر در زمینه تولید قالی و فرش در شهرستان اشتغال و فعالیت دارند؛ به عنوان یکی از مزیت های نسبی باید صنایع پایین دستی فرش و زنجیره های تولید آن در ترشیز بزرگ ایجاد شود.