یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
ایرانی
خواب شیطانی برای خانواده ایمانی- ایرانی!؟ 07 جولای 2022

خواب شیطانی برای خانواده ایمانی- ایرانی!؟

دولت های غربی برای تماشای تلویزیون و فیلم های خود، از هموطنان خودشان پول می گیرند و در صورت عدم پرداخت، حق اشتراک آنان را باطل می کنند ولی با سخاوتمندی تمام، تولیدات خود را مجانی در اختیار ما می گذارند!! یادمان نرود که: پنیر مفت فقط در تله موش پیدا می شود.