یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
اینموتراپی،
آزمایش موفق یک دارو در آمریکا؛ سلول‌های سرطانی در بدن همۀ بیماران ناپدید شدند 09 ژوئن 2022

آزمایش موفق یک دارو در آمریکا؛ سلول‌های سرطانی در بدن همۀ بیماران ناپدید شدند

تیم تحقیق، ثبت نام از بیماران جدید برای گسترش این کارآزمایی بالینی را آغاز کرده است. آنها همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا می‌توان با همین شیوۀ درمان، دیگر انواع سرطان را نیز شکست داد یا خیر.