چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
بانک
دستگيري متهم برداشت اينترنتي غيرمجاز در كاشمر 23 نوامبر 2020
فرمانده نیروی انتظامی گفت:

دستگيري متهم برداشت اينترنتي غيرمجاز در كاشمر

متهم برداشت اينترنتي از حساب هاي بانكي شهروندان در کاشمر شناسائی و دستگیر شد .