دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
برق،
نیروگاه آبادان و چالش‌های تولید برق 07 ژوئن 2022

نیروگاه آبادان و چالش‌های تولید برق

یک کارشناس حوزه صنعت برق تولید را از اهداف مهم اقتصادمقاومتی عنوان کرد و نقش صنعت برق را در آن کلیدی خواند.