سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
بسیج اصناف
رفع موانع برای بخش خصوصی هدف اصلی بسیج تجار و فعالان اقتصادی است 04 سپتامبر 2022
رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور؛

رفع موانع برای بخش خصوصی هدف اصلی بسیج تجار و فعالان اقتصادی است

رئیس سازمان بسیج اصناف و تجار کشور هدف از ایجاد بسیج تجار و فعالان اقتصادی اتاق‌های بازرگانی را رفع موانع موجود در مسیر فعالیت بخش خصوصی دانست.