شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
تجدید عهد
پیاده روی اربعین حسینی، پرچمی ماندگار از عاشورا/ عکس 27 سپتامبر 2021
با من بخوان این فصل را ...

پیاده روی اربعین حسینی، پرچمی ماندگار از عاشورا/ عکس

پیاده روی اربعین حسینی، پرچمی ماندگار از عاشورا است و فرصتی برای تجدید پیمان با شهیدان.