جمعه, ۱۱ فروردین , ۱۴۰۲
ترشیز بزرگ
خبرنگاران جوان ترشیز بزرگ در ششمین جشنواره ابوذر افتخار آفریدند 25 فوریه 2023

خبرنگاران جوان ترشیز بزرگ در ششمین جشنواره ابوذر افتخار آفریدند

خبرنگاران جوان ترشیز بزرگ (کاشمر، بردسکن، کوهسرخ و خلیل آباد) در ششمین جشنواره ابوذر درخشیدند.

مصاحبه با نامزدهای انتخاباتی ترشیز بزرگ 19 فوریه 2020
ترشیزخوان گزارش می‌دهد/

مصاحبه با نامزدهای انتخاباتی ترشیز بزرگ

امروز که مهمترین مشکل کشورمان، اقتصاد است ناشی از انتخاب مدیران ناکارآمد است؛ نمایندگانی اصلح انتخاب کنیم که راه شهید سلیمانی‌ها را با شجاعت و مدیریت جهادی ادامه دهند.