شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
توسعه خواه
ما کجای جهان ایستاده ایم؟ در برزخ چارک سوم و چهارم! 15 آگوست 2022
یادداشت|مجتبی لشکر بلوکی

ما کجای جهان ایستاده ایم؟ در برزخ چارک سوم و چهارم!

آنانکه دوست دارند برای ایران آینده کاری کنند بهتر است شناخت عمیقی از ایران پیدا کنند. از ظرفیت ها، فرصت ها، ضعف هایش و کتاب توسعه به عنوان یک مرجع و هندبوک خوش دست می تواند یک نقطه آغاز باشد.