پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
توسعه مناطق
معادن به‌جای تامین منافع مردم تبدیل به محلی برای رانت‌خواری عده‌ای شده است 05 آوریل 2022
گنج معادن برای مردم فقط رنج است؛

معادن به‌جای تامین منافع مردم تبدیل به محلی برای رانت‌خواری عده‌ای شده است

طبق قانون، معادن موظف هستند سهمی از درآمد خود از معدن را برای توسعه مناطق مستقر و نیز تعمیر و بازسازی راه‌ها و جاده‌ها و زیرساخت‌ها کنند، اما آنچه در عمل دیده می‌شود غیر از این است.