سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
جراحی اقتصادی،
سید محمد موحد خواستار تعمیم «جراحی اقتصادی» به کابینه شد |کدام وزیر کابینه زیر تیغ تیز جراحی قرار می گیرد؟ 13 ژوئن 2022

سید محمد موحد خواستار تعمیم «جراحی اقتصادی» به کابینه شد |کدام وزیر کابینه زیر تیغ تیز جراحی قرار می گیرد؟

نایب رئیس کمیسیون قضائی مجلس: ضرورت دارد رئیس جمهور محترم ارزیابی عملکرد کابینه را نیز لحاظ و جراحی را به کابینه تعمیم دهد.