یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
جلال آل احمد
کنشگری روشنفکرانه دکتر شریعتی 20 ژوئن 2022
یادداشت/

کنشگری روشنفکرانه دکتر شریعتی

دکتر علی شریعتی که ادامه دهنده فعالیت سایر اندیشمندان همچون جلال آل احمد بود منجر به ایجاد؛ شور انقلابی در میان جامعه دانشگاهی برای خودیابی و خودشناسی فرهنگی و سیاسی شد.