شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
جهالت مردم
تجربه تاریخی در عمامه‌پرانی 13 نوامبر 2022

تجربه تاریخی در عمامه‌پرانی

عمامه پرانی در زمان مشروطه مقدمه ای برای کلاه پهلوی بود که با خون دل بر سر ملت ایران گذاشتند؛ اکنون نیز عمامه پرانی با آموزش بیگانگان برای گذاشتن کلاهی دیگر بر سر مردم و مقدمه ای برای حذف موانع غربی سازی جامعه ایران است.