سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
حریم وحی
چیستی و چرایی عظمت رخدادهای ماه صفر؟! 08 سپتامبر 2022
یادداشت/

چیستی و چرایی عظمت رخدادهای ماه صفر؟!

مهمترین مسئله ای که در ماه صفر اندیشه انسان را درگیر می کند این است که فلسفه وجودی این همه تاکید بر صلابت و اقتدار این ماه چیست؟ به تعبییر دیگر چه پیامی در تجمیع چند حادثه عظیم و غم بار در این ماه وجود دارد که منشاء این ادبیات سنگین شده است؟