سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
حماسه سازان نهضت عاشورا
امام حسن مجتبی کنشگر دوره گذار 05 سپتامبر 2022
یادداشت/

امام حسن مجتبی کنشگر دوره گذار

کنشگری به منظور صیانت از رسالت و ولایت و تربیت حماسه سازان نهضت عاشورا و نصرت دهندگان حسینی از مهمترین کارویژه های امامت حسنی است.