دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
حوادث
دوحادثه در کمتر از یک هفته در انابد/ بررسی میدانی توسط شهردار 26 آوریل 2022

دوحادثه در کمتر از یک هفته در انابد/ بررسی میدانی توسط شهردار

موانع ورودی بلوار در حال احداث ابتدای شهر انابد در کمتر از یک هفته دو موتور سیکلت را واژگون کرد که طی بررسی میدانی توسط شهردار شهر اقدامات لازم جهت تسریع در روند تکمیل پروژه انجام شد.