جمعه, ۱۱ اسفند , ۱۴۰۲
دستگاه اکسیژن
نصب و راه اندازی دومین دستگاه اکسیژن ساز در کاشمر 23 ژانویه 2021
مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر خبر داد:

نصب و راه اندازی دومین دستگاه اکسیژن ساز در کاشمر

دستگاه جدید اکسیژن ساز بیمارستان شهید مدرس کاشمر تحویل این بیمارستان شد