چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
دغدغه مند،
اصلاح ساختارهای اقتصادی (طرح ساماندهی یارانه‌ها؛ چالش‌ها، دیدگاه‌ها و پیامدها) 15 ژوئن 2022
یادداشت/ مزینانی

اصلاح ساختارهای اقتصادی (طرح ساماندهی یارانه‌ها؛ چالش‌ها، دیدگاه‌ها و پیامدها)

ساماندهی یارانه‌ها یک طرح لازم و مورد اجماع در طی چند دهه گذشته است؛ اما به نظر می‌رسد که اغلب دولت‌ها به دلیل دغدغه‌های سیاسی - امنیتی و جلوگیری از کاهش سبد آراء خود، از اجرای این قانون پرهیز نموده و یا آن را به طور ناقص اجرا کردند. ولی دولت سیزدهم در تلاش است؛ بسترهای اجرایی شدن قانون مذکور را فراهم کند.