سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
دوستدار طبیعت
16 آوریل 2022

تحویل یک بهله کورکور سیاه توسط یکی از دوستداران طبیعت پس از چند روز تیمار و نگهداری

یک بهله کورکور سیاه که در حاشیه جاده افتاده بود پس از چند روز تیمار و نگهداری توسط دوستدار طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سیاهکل تحویل داده شد.