شنبه, ۱۲ آذر , ۱۴۰۱
دکترین مهدویت
پیام‌های راهبردی نماهنگ سلام فرمانده 28 مه 2022

پیام‌های راهبردی نماهنگ سلام فرمانده

آمادگی فطری مخاطبان مردمی و جوامع انسانی به ویژه نسل نو، در پذیرش محتوایی فاخر و حماسی برای ترویج ارزش‌های انسانی و معنوی؛ از پیامدهای ایجابی نماهنگ "سلام فرمانده" است.