پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
رؤیا
رؤیا های نوجوانی 23 ژانویه 2021
یادداشت/مجتبی صاحب زمانی

رؤیا های نوجوانی

زندگی این بزرگ مردان، به ما ‏نوجوانان نشان می دهد که می توانیم با بهره گیری از استعداد هایمان به رؤیا هایی که در خیال مان در حال عبور است، دست پیدا کنیم.