سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
راهبرد
روندهای موثر بر تحولات پاییز ۱۴۰۱ 07 نوامبر 2022
یادداشت/قسمت سوم (کالبدشکافی ناآرامی های اجتماعی)

روندهای موثر بر تحولات پاییز ۱۴۰۱

دلیل اصلی ناآرامی‌های اجتماعی پاییز ۱۴۰۱، بیش و پیش از آنکه ماهیت امنیتی، سیاسی و یا حتی اقتصادی داشته باشد، ماهیت فرهنگی دارد که در عرصه ذهنی و ذائقه عاطفی منجر به تفاوت در رویکردها و تعارض میان دو سبک زندگی شده است.

19 جولای 2022
یادداشت|احمد باقری مزینانی

غدیر خم؛ از معماری ساختار حکمرانی تا تمدن آرایی حیات طیبه

الگوی غدیر کامل‌ترین و جامع‌ترین "الگوی حکمرانی برای معماری حیات طیبه" است؛ غدیرخم پیش و بیش از آنکه یک "حادثه یا رویداد تاریخی و یا حتی یک انتصاب خوب" باشد یک "دکترین الگوساز برای حکمرانی متعالی و تمدن سازی توحیدی" است.