یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
روز جهانی
۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی 17 مه 2022

۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی

از سال ۱۹۶۹ هفدهمین روز از ماه می به‌عنوان روز جهانی ارتباطات (WTD) شناخته می‌شود. هدف اصلی این روز برجسته کردن اهمیت ارتباطات و نحوه انتقال اطلاعات به سراسر جهان است.

۱۳مه (۲۴ اردیبهشت) ۱۴۰۱روز «جهانی پرندگان مهاجر»/به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید 14 مه 2022

۱۳مه (۲۴ اردیبهشت) ۱۴۰۱روز «جهانی پرندگان مهاجر»/به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید

امسال روز «جهانی پرندگان مهاجر» با شعار به خاطر پرنده ها شب ها نور چراغ ها را کم کنید برگزار می شود.