سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
روز قدس
روز قدس؛ روز حریّت انسانی و تدبیر امنیت جهانی 30 آوریل 2022
یادداشت

روز قدس؛ روز حریّت انسانی و تدبیر امنیت جهانی

حمایت از نهضت فلسطین در روز قدس در حقیقت مشارکت و همگامی با سنن غیرقابل تغییر الهی است. بر اساس این الزام، ماهیت ذاتی تفکر و ایدئولوژی صهیونیست در عدم تمکین از سنن الهی، لجاجت با تدابیر و ممانعت از اجرای حدود الهی قرار دارد.