سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
سالن سینما
بهره برداری هرچه سریعتر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب 05 آوریل 2022

بهره برداری هرچه سریعتر از ۹ سالن سینمای باغ کتاب

عضو شورای ششم شهر تهران بر لزوم عقد قرارداد بهره برداری از ۹ سالن سینمای باغ کتاب به عنوان یکی از منابع درآمدی شهرداری تهران تاکید کرد.