جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱
سن گندم
روستاهای باب الحکم، کاسف، برجک و برناآباد بردسکن کانون سن گندم/ مبارزه با این آفت در هشت هکتار تا کنون انجام‌ شده 17 آوریل 2021
مدیر جهاد کشاورزی بردسکن خبر داد:

روستاهای باب الحکم، کاسف، برجک و برناآباد بردسکن کانون سن گندم/ مبارزه با این آفت در هشت هکتار تا کنون انجام‌ شده

مدیر جهاد کشاورزی بردسکن گفت: روستاهای باب الحکم، کاسف، برجک و برناآباد کانون آلودگی به سن گندم است؛ تا کنون هشت هکتار از مناطق آلوده مبارزه با این آفت انجام‌ شده و از کشاورزان درخواست داریم با اطلاع رسانی به موقع، مانع گسترش آفت شوند.