دوشنبه, ۷ آذر , ۱۴۰۱
سولفورزدایی
23 مه 2022

۹۰درصد سولفورزدایی فولاد خوزستان در اختیار خوارزمی

در حال حاضر 18 مخزن از 20 مخزن پنج واحد احیاء مستقیم مجتمع عظیم فولاد خوزستان با جاذب‌های سولفورزدایی تولیدی گسترش فناوری خوارزمی بارگذاری شده‌اند.