سه شنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۱
شهرک صنعتی
26 جولای 2022
معاون اجرایی رئیس جمهور در استان اردبیل عنوان کرد:

پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل۲ / تبدیل استان اردبیل به کارگاه پروژه های عمرانی و زیرساختی

معاون اجرایی رئیس جمهور از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی اردبیل۲ و چند واحد تولیدی بازدید کرد.

با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای تولیدی برطرف می شود/ شناسایی نیازهای فناورانه ۱۰ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰ 05 جولای 2022
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد:

با شناسایی نیازهای فناورانه، موانع فناوری واحدهای تولیدی برطرف می شود/ شناسایی نیازهای فناورانه ۱۰ واحد تولیدی در سال ۱۴۰۰

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: با ارائه بسته های حمایتی، نیازهای فناورانه واحدهای تولیدی شناسایی و برطرف می شود.