سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
شهید،
دوستی با طبیعت با کاشت هسته های میوه در هفته محیط زیست 12 ژوئن 2022

دوستی با طبیعت با کاشت هسته های میوه در هفته محیط زیست

در فصل ميوه های هسته دار هستیم و هر بذری در محیط مناسب خود رشد می کند چه بهتر که از فضا هاله نحو احسن استفاده کنیم.