سه شنبه, ۸ آذر , ۱۴۰۱
شهید احمد باقری تربقان
پدر شهید کاشمری آسمانی شد 15 نوامبر 2020

پدر شهید کاشمری آسمانی شد

غلامرضا باقری تربقان پدر شهید احمد باقری تربقان در کاشمر آسمانی شد.