جمعه, ۷ بهمن , ۱۴۰۱
شورای آموزش و پرورش
باید به دانش آموزان بازمانده از تحصیل توجه ویژه داشت 04 ژانویه 2021
فرماندار کاشمر:

باید به دانش آموزان بازمانده از تحصیل توجه ویژه داشت

فرماندار کاشمر تاکید کرد باید به دانش آموزانی که از تحصیل بازمانده اند توجه زیادی کرد و تا حد توان آنها را به محیط آموزشی بازگرداند.