یکشنبه, ۶ آذر , ۱۴۰۱
صنعت فولاد
تلاش دولت سیزدهم به حداقل رساندن فساد و رانت در صنعت فولاد 26 مه 2022

تلاش دولت سیزدهم به حداقل رساندن فساد و رانت در صنعت فولاد

معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: کوتاه کردن دست سوداگران و سودجویان از حوزه های مختلف به ویژه در حوزه فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر در کشور تأکید کرد.