چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
ظلم ستیزی
  رمزگشایی از سفر اربعین 08 اکتبر 2020
اربعین از منظری دیگر

  رمزگشایی از سفر اربعین

ابتدایی ترین و روشن ترین علت نهضت عاشورا و قیام حضرت سید الشهداء (ع) و علت‌العلل برپایی اربعین یادآوری ظلم ستیزی سید مظلومان در عاشورا است.