جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
عباسعلی شهابیان
مبادا کرونا باعث غفلت از «پرورش» شود/ باید همراه آموزش مورد توجه قرار گیرد 05 سپتامبر 2020
فرماندار کاشمر در آیین بازگشایی مدارس:

مبادا کرونا باعث غفلت از «پرورش» شود/ باید همراه آموزش مورد توجه قرار گیرد

فرماندار کاشمر از پرورش به عنوان یک بال تعلیم و تربیت یاد کرد و گفت: پرورش استعداد های دانش آموزان بسیار مهم است و پرورش نباید به بهانه کرونا مورد غفلت قرار گیرد بلکه باید همراه آموزش در مدارس مورد توجه قرار بگیرد.