پنج شنبه, ۲۰ بهمن , ۱۴۰۱
فخری زاده
شهادت اندیشمند محسن فخری زاده مقدمه باروری اندیشه 06 دسامبر 2020

شهادت اندیشمند محسن فخری زاده مقدمه باروری اندیشه

بی خبری افراد نزدیک و اطلاع همراه با وحشت دشمن، خود به تنهایی کفایت از عظمت شهید فخری‌زاده در بعد هوشمندی علمی و اخلاص عملی او است.