چهارشنبه, ۲ اسفند , ۱۴۰۲
فرزندان نیازمند
۲۲۰ کارمند کاشمر حامی مالی ۳۴۱ فرزند نیازمند شدند/ به یاری بیشتری نیاز داریم 31 دسامبر 2020
در راستای حمایت از پویش ایران مهربان؛

۲۲۰ کارمند کاشمر حامی مالی ۳۴۱ فرزند نیازمند شدند/ به یاری بیشتری نیاز داریم

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشمر گفت: 220 کارمند ادارات شهرستان در راستای حمایت از پویش ایران مهربان، حامی مالی 341 فرزند نیازمند شدند و با توجه به شرایط کرونایی و مشکلات اقتصادی نیاز به یاری بیشتری داریم.

همه کارمندان دولت در کاشمر حامی ایتام می شوند/۲۲۵۹ فرزند یتیم و محسنین نیازمند یاری ما هستند 24 دسامبر 2020

همه کارمندان دولت در کاشمر حامی ایتام می شوند/۲۲۵۹ فرزند یتیم و محسنین نیازمند یاری ما هستند

رئیس کمیته امداد کاشمر گفت: تا کنون حدود یک میلیون حامی از سراسر کشور به پویش ایران مهربان پیوستند و امید داریم در شهرستان کاشمر هم با یاری خیرین، تمامی 2259 فرزند یتیم و نیازمند که شناسایی شدند تحت حمایت مالی حامیان قرار بگیرند.