یکشنبه, ۶ اسفند , ۱۴۰۲
فرصت
رسانه، راه رسیدن به موفقیت 13 اکتبر 2020

رسانه، راه رسیدن به موفقیت

تقویت رسانه حرفه ای و مستقل از جمله عاقلانه ترین کارها است که در رصد امور و دیدن واقعیت ها توانا و منصف و ارائه‌گر باشد؛ این می تواند راه های عبور از بحران را به شاهراه موفقیت پیوند دهد.