چهارشنبه, ۱۵ آذر , ۱۴۰۲
فصلنامه
معرفی فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل آلاینده ها 24 آوریل 2022

معرفی فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل آلاینده ها

فصلنامه مهندسی شیمی و کنترل آلاینده ها با هدف‌ تولید و ترویج علوم مرتبط با علوم شیمی و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ آخرین یافته‌های‌ علمی‌، تحقیقاتی و کاربردی، اقدام به دریافت و انتشار مقالات پژوهشگران و صاحب نظران از سراسر کشور می نماید.

14 آوریل 2022

معرفی فصلنامه اختصاصی افق های نوین در شیمی

مجله افق های نوین در شیمی از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان علاقمند به موضوعات ذکر شده، دعوت می‌کند مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مروری مرتبط را جهت بررسی از طریق ایمیل به دفتر نشریه در اهواز ارسال فرمایند.

معرفی فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار 12 آوریل 2022

معرفی فصلنامه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار

مقالات ارسالی برای مجله پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار داوری می ‌شوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید. لذا از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد مقالات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و مروری مرتبط با حوزه مندرج را جهت بررسی از طریق ایمیل به دفتر نشریه در اهواز ارسال فرمایند.